Ø Length Height Thickness Seg/No Steel Thickness
115 TE Shape TE Shape 5.0 8 3.0
125 TE Shape TE Shape 5.0 8 3.0
150 TE Shape TE Shape 5.0 10 3.4
180 TE Shape TE Shape 5.0 12 3.4

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“TERMINATOR-CONCTETE”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다